Featured Posts

29 Aralık 2011 Perşembe

C Dilinde Switch Case Koşulu

Bu yazımızda switch case koşulunun nasıl yazıldığı,ne anlama geldiğini anlatıp örneklerle devam edeceğiz.

Yazıya başlamadan önce önemli notlar
1-Tüm satırlarda fonksiyon bitiminde ';' karakterini ekliyoruz.
2-scanf fonksiyonlarında genelde tanımlamaların belirttiği değişkenlerin başında '&' karakteri olur.
3-Kütüphane girişlerinde '<' ve '>' karakteri arası birleşik yazılmalıdır.Örnekteki kütüphane kodlarında boşluk yoktur.
4-Konuyu başka bir platformda yayınlarsanız alıntı ibaresi kullanmanız yeterlidir.

Switch case belli bir seçim yaparak programın belli bir bölümünü çalıştırmaya yarayan bir koşuldur.
Yazım şeması aşağıdaki şekildedir.

switch(ornek)
{
case 1://Kodlar Buraya
break;
case 2://Kodlar Buraya
break;
}

Burada ornek adlı değişkeni 1 e atadığımız takdirde case 1 bölümünün içindeki kodlar çalışacaktır.
Dikkat ettiyseniz break; şeklinde bir kod ekledim.Bu kodun anlamı case 1 bölümünü çalıştır ve koşuldan çık anlamına gelir.
break kullanmazsanız yazacağınız bütün durumlar çalıştırılacaktır.
If koşuluyla aynısını yapabilirsiniz.Bir örnekle ne anlama geldiğini anlatarak daha kapsamlı bir örneğe geçelim.

if(ornek ==1)
{
//Kodlar Buraya
}
if(ornek ==2)
{
//Kodlar Buraya
}

yukarıdaki kod ile ilk yazılan kod aynı işleve sahiptir
Şimdi switch case koşulu ile ilgili bir örneği adım adım yazalım.
Öncelikle kütüphaneleri tanımlayıp kod tabanını yazıyoruz.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
system("pause");
return 0;
}

Şimdi değişkenimizi deklare ediyoruz.

int sayi;
Sonra klavyeden sayı okumamızı sağlayacak scanf fonkisyonu ekliyoruz.

printf("1-5 e secim no:");
scanf("%d",&sayi);

Switch case tanımlamalarımızı giriyoruz.

switch(sayi)
{
case 1:printf("Secim no:%d\n",sayi);
break;
case 2:printf("Secim no:%d\n",sayi);
break;
case 3:printf("Secim no:%d\n",sayi);
break;
case 4:printf("Secim no:%d\n",sayi);
break;
case 5:printf("Secim no:%d\n",sayi);
break;
default:printf("Yanlis secim no\n");
break;
}

Bu kodlardan sonra 1-5 e kadar yönlendirme yapılır default ise 1-5 aralığı dışında sayı girilirse yönlendirme kodudur.Switch case koşulundaki default ile if-else koşullarındaki else aynı işlevi görecektir.

Son olarak hepsini toparlayıp programın son halini yazalım.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int sayi;
printf("1-5 e secim no:"); scanf("%d",&sayi); switch(sayi) { case 1:printf("Secim no:%d\n",sayi); break; case 2:printf("Secim no:%d\n",sayi); break; case 3:printf("Secim no:%d\n",sayi); break; case 4:printf("Secim no:%d\n",sayi); break; case 5:printf("Secim no:%d\n",sayi); break; default:printf("Yanlis secim no\n"); break; } system("pause"); return 0; }

Bu program sayesinde klavyeden 1 girilirse mesaja 1 basılır,2 girilirse 2,3 giririlse 3,4 girilirse 4,5 girilirse 5,bu sayılar dışında bir sayı gilirse hata mesajı yazılıp program sonlandırılır.

Şimdi ise switch case koşulunu kullanarak ufak bir hesap makinesi kodu yazıp yazımızı sonlandıralım.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int islem;
float sayi1,sayi2;
double topla,cikar,carp,bol;
printf("1-Toplama\n2-Cikarma\n3-Carpma\n4-Bolme\n");
scanf("%d",&islem);
printf("1.Sayiyi Giriniz:");
scanf("%f",&sayi1);
printf("2.Sayiyi Giriniz:");
scanf("%f",&sayi2);
switch(islem)
{
case 1:
topla=sayi1+sayi2;
printf("Sonuc=%g\n",topla);
break;
case 2:
cikar=sayi1-sayi2;
printf("Sonuc=%g\n",cikar);
break;
case 3:
carp=sayi1*sayi2;
printf("Sonuc=%g\n",carp);
break;
case 4:
bol=sayi1/sayi2;
printf("Sonuc=%g\n",bol);
break;
}
system("pause");
return 0;
}

Burada double kullanarak bölmede küsüratlı sayıları gösterebiliyoruz.

Şimdilik bu kadar,bir sonraki konuda görüşmek üzere..

0 yorum: